Browsing Tag

saskia swann

ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ଭିତରେ କ’ଣ ଚାଲେ ? ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ପୂର୍ବତନ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ

ସାସ୍କିୟା ସବାନ ଅସଲ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ଦୁନିଆର କୋଟିପତି, ବଂଚିଯାଇଥିବା ରାଜାରାଜୁଡା ହାୱାରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତେବେ ସେମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବିମାନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କୁବେର ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟରେ ଥାଏ ଦୁନିଆର ସବୁ
Read More...
Close Bitnami banner
Bitnami