russia, checkmate fighter jet, su-75 stealth fighter jet, sukhmo series, russian fighter plane, rising odisha

ଚେକ୍ ମେଟ୍ : ଋଷର ଆଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆକାଶର ନିୟମ

ଋଷ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସୁପରପାୱାର ନହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଏହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ ନାଁ । ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଆମେରିକାକୁ ଟକ୍ଚର ଦେବା ଭଳି ଏକ ମାତ୍ର ଦେଶ ହେଉଛି ଋଷ । ନିକଟରେ ଋଷ ତା’ର ସୁଖୋଇ ଜେଟ୍ ସିରିଜରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫାଇଟର ଜେଟକୁ ଯୋଡିଛି । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚେକ୍ ମେଟ୍ । ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ବାୟୁଶକ୍ତିକୁ ଚେକ୍ ମେଟ୍ କରିବ …

ଚେକ୍ ମେଟ୍ : ଋଷର ଆଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ, ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଆକାଶର ନିୟମ Read More »