personal loan, credit card loan, personal loan vs credit card loan, personal loan or credit card loan, credit card limit, credit score, credit history, rising odisha

ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ୍ ଲୋନ୍ ଭିତରେ ଫରକ କ’ଣ ? କେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ

ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ VS କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ୍ ଲୋନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡି ଯାଏ । ଅଚାନକ ଆସୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମକୁ ଧାର ଉଧାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଧାର ଆଣିବାର ସୁବିଧା ହେଲା ଏଥିରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡିନଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାର୍ଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡିନଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଘର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କଠାରୁ ଧାର ମିଳିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି …

ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ୍ ଲୋନ୍ ଭିତରେ ଫରକ କ’ଣ ? କେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ Read More »