brazil latest news, forest man of india, primitive man hunting,odia blog, rising odisha

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମରିଗଲା ଦୁନିଆର ଶେଷ ଆଦି ମାନବ !

ବ୍ରାଜିଲ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ତାନାରୁ ନାମକ ଆଦିମ ଜନଜାତି ପ୍ରଜାତିର ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ପୃଥିବୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଷ୍ୟ ହୋଇଛି । ତାନାରୁ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାଷା,ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂଗଠନ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଯାହାର ଭାଷା ଓ …

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମରିଗଲା ଦୁନିଆର ଶେଷ ଆଦି ମାନବ ! Read More »